ผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น
ปราศจากน้ำหอม

ผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น
ดอกเกลือทะเล

ผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น
เกรปฟรุต & มินต์

ผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น
ขิง & เลมอน

ผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น
ปราศจากน้ำหอม

ผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น
ดอกเกลือทะเล

ผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น
เกรปฟรุต & มินต์

ผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น
ขิง & เลมอน

ผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรธรรมชาติ ชนิดเข้มข้น

ปราศจาก
น้ำหอม

ดอกเกลือทะเล

เกรปฟรุต
& มินต์

ขิง & เลมอน

เราไม่ใช้สารเคมี
ที่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม

เราใช้ส่วนผสมทางเลือกที่สกัดมาจากพืช เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะโฟมพิษในแม่น้ำ (Foaming River) สารที่เราใช้เป็นสารที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดีย

ติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดีย