5 สาเหตุก่อให้เกิดน้ำเสีย

by | March 15, 2023

5 สาเหตุก่อให้เกิดน้ำเสีย

น้ำเสียเกิดจากอะไร ? น้ำเสียมาจากไหนบ้าง ?
หลายคนอาจไม่รู้ว่าน้ำเสียล้วนมาจากการดำรงชีวิตเราทั้งนั้นขึ้นอยู่ว่าจะมากหรือน้อย และมีวิธีจัดการบำบัดน้ำเสียอย่างไร เพื่อไม่กระทบต่อระบบนิเวศอื่นๆ

น้ำเสียคือน้ำที่ผ่านการใช้แล้วปนเปื้อนไปด้วยสิ่งสกปรก สารเคมี สิ่งปฏิกูล ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดน้ำมีกลิ่น เปลี่ยนเป็นสีดำ และกลายเป็นน้ำเสียที่รอการบำบัด

5 ปัจจัยก่อให้เกิดน้ำเสีย

  • แหล่งชุมชน มาจากสบู่ สารซักฟอก ที่มาจากการอาบน้ำ ล้างจาน ล้างรถ รวมถึงการขับถ่ายสิ่งปฏิกูลจากคนและสัตว์
  • ทิ้งขยะ การปล่อยของเสียที่มาจากของกิน ของใช้ลงในแม่น้ำ
  • เกษตรกรรม การชำระล้างผิวดิน ขยะ ใบไม้-กิ่งไม้ และสิ่งปฏิกูล
  • โรงงาน/ อุตสาหกรรม ปล่อยสารเคมี โลหะหนัก และสารพิษ
  • ร้านอาหาร เศษอาหาร เศษผัก-ผลไม้ น้ำมัน ไขมัน จากการประกอบอาหารและการล้างภาชนะ

แน่อนว่าการใช้น้ำคือสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงการเกิดน้ำเสียได้ยาก แต่เราทุกคนสามารถลดปัจจัยการเกิดน้ำเสียจากสิ่งใกล้ตัวได้ เช่นทิ้งของเสียให้ถูกที่ เลือกใช้สิ่งของที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้โดยไม่ทิ้งให้เปล่าประโยชน์ และการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้สารเคมีอันตราย สามารถย่อยสลายได้ไว เพื่อธรรมชาติที่น่าอยู่

หากชอบบทความของลาก้า สามารถเข้าไปอ่านบทความอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและงานบ้านใน “เคล็ดลับงานบ้าน” เข้าไปรับชมคอนเทนต์อีกมากมายของ LAGA ได้ที่นี่