ความสำคัญและสาเหตุของการขาดแคลนน้ำจืดน้ำมีอะไรบ้าง

by | April 10, 2023

ความสำคัญและสาเหตุของการขาดแคลนน้ำจืดน้ำมีอะไรบ้าง

น้ำจืดเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การอนุรักษ์น้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและจำเป็นสำหรับการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด สัตว์และพืชไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากน้ำประมาณ 70% ของพื้นผิวโลกที่ปกคลุมด้วยน้ำ

แม้ว่าโลกจะปกคลุมด้วยน้ำเกือบ 70% แต่คุณภาพน้ำค่อนข้างแย่มากที่จะนำมาใช้ในครัวเรือน

สาเหตุของการขาดแคลนน้ำจืด:
1.การเติบโตของประชากรนำไปสู่การใช้น้ำมากขึ้น

2.การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม กระบวนการขั้นตอนต่างๆมีปัจจัยเกิดของเสียที่เป็นพิษ ก่อให้เกิดมลพิษในแม่น้ำและแหล่งน้ำอื่นๆ

3.การทำเกษตรกรรม ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษในน้ำจืด

4.การใช้น้ำมากเกินไปทุกวัน 

5.การใช้พลาสติกที่ใช้และทิ้งอย่างไม่ระมัดระวังในแหล่งน้ำกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและรบกวนระบบนิเวศทั้งหมด

6.น้ำเน่าเสียที่ถูกปล่อยลงแม่น้ำทำให้ไม่เหมาะแก่การอุปโภค-บริโภค อาจเกิดโรคต่างๆ ที่มากับน้ำ เช่น อหิวาตกโรค โรคดีซ่าน เป็นต้น

การรู้คุณค่าและการประหยัดน้ำคือสิ่งที่เราทุกคนควรตระหนักไว้ เพื่อในอนาคตจะได้มีน้ำสะอาด ไร้สารปนเปื้อนสำหรับอุปโภค-บริโภค เพื่อสุขภาพที่ดี

หากชอบบทความของลาก้า สามารถเข้าไปอ่านบทความอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและงานบ้านใน “เคล็ดลับงานบ้าน” เข้าไปรับชมคอนเทนต์อีกมากมายของ LAGA ได้ที่